Als

grenzen

worden

overschreden

Over het meldpunt

Veilige gezinnen in een veilige gemeente. Dat is wat we willen; bij uitstek voor kwetsbare mensen en kinderen. Helaas is de werkelijkheid anders. De gebrokenheid na de zondeval is in al haar facetten ook binnen de kerken aanwezig. Seksueel misbruik is één van die facetten. Het is een vorm grensoverschrijdend gedrag die diep ingrijpt in mensenlevens en zorgt voor gevoelens van onveiligheid en schade op velerlei manieren.

SMRK
Drie reformatorische kerken hebben onderkend hoe belangrijk het is dat er binnen de kerk een plek is waar slachtoffers van seksueel misbruik kunnen rekenen op erkenning, steun en advies. Met dat doel is het Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken opgericht (SMRK).

Lees meer

Bereikbaarheid:

Het Meldpunt is tijdens werkdagen tussen 9.00u en 17.00u bereikbaar.Telefoonnummer: coördinator Maria Vermeulen: 06-10815664

Het Meldpunt is per mail te bereiken via: info@meldpuntrefkerken.nl. Deze mail komt terecht bij de coördinator van het eldpunt, Maria Vermeulen.

Is er sprake van een acute noodsituatie, neem dan contact op met de Politie ( 0900 8844 of 112)  en/of Centrum Seksueel Geweld ( 0800 0188)’

Dienstverlening vanuit het meldpunt kan kosteloos aangeboden worden dankzij financiering door de betrokken kerken.

Andere meldpunten:

Andere kerken worden vertegenwoordigd in andere meldpunten. Deze kunt u vinden op Melden bij een kerkelijk meldpunt – Veilige kerk

 

Pastorale relaties

Onder pastorale relaties verstaan we een vertrouwelijk contact met een persoon  die een ambtelijke functie bekleedt binnen de gemeente. Daarnaast mannen en vrouwen die zijn aangesteld door de kerkenraad voor het uitvoeren van een taak in de gemeente, zoals een koster, organist, leider van een jeugdvereniging of catecheet.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel misbruik is een breed begrip. Het meldpunt beschouwt  alle gedrag dat de grens over gaat van passend pastoraal contact als grensoverschrijdend en daarmee schadelijk voor de betrokkenen. Het gaat over lichamelijke en emotionele grenzen. Bijvoorbeeld seksuele toespelingen door de gezagsdrager, intensief en persoonlijk app-contact van de gezagsdrager, manipulatief gedrag waarbij afhankelijkheid gecreëerd wordt, seksueel getinte aanrakingen en seksueel geweld. Zowel mannen als vrouwen, jongens en meisjes kunnen zowel pleger als slachtoffer  zijn van seksueel misbruik.

Grensoverschrijdend gedrag kent vele vormen en gradaties.  In 85% van de situaties van fysiek seksueel misbruik vindt dit plaats  tussen bekenden. Vaak is er sprake van een glijdende schaal:  de grensoverschrijdingen nemen geleidelijk toe in aantal en ernst. Het slachtoffer raakt steeds meer gevangen in de relatie en is steeds minder in staat om derden op de hoogte te brengen van het misbruik. Door deze patronen kan seksueel misbruik soms jarenlang blijven voortbestaan.

Omdat slachtoffers zich  emotioneel vaak afhankelijk voelen van de dader, kan het  zeer moeilijk zijn om te praten over het misbruik en steun te zoeken om het misbruik te laten stoppen. Tijdig signaleren en hulp zoeken is dan ook erg belangrijk. Het Meldpunt voorziet  daarin door het bieden  van laagdrempelig en vertrouwelijk contact.

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik kan binnen kerkelijke gezagsrelaties en binnen het gezin plaatsvinden, maar  ook binnen andere soorten relaties in de kerk. Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag binnen ongelijkwaardige relaties, noemen we dit misbruik. Vindt er seksueel contact plaats binnen gelijkwaardige relaties buiten het huwelijk, met wederzijdse instemming,  dan is er sprake van overspel.

We spreken van een ongelijkwaardige relatie wanneer er een duidelijk verschil is in leeftijd, ontwikkelingsniveau en/of macht in de relatie.

Bij vragen, twijfels en/of dilemma’s over (mogelijk) seksueel misbruik kan het meldpunt benaderd worden.

Bereikbaarheid:

Het meldpunt is tijdens werkdagen tussen 9.00u en 17.00u bereikbaar. Telefoonnummer: coördinator Maria Vermeulen: 06-10815664

Het meldpunt is ook per mail te bereiken via: info@meldpuntrefkerken.nl. Deze mail komt terecht bij de coördinator van het meldpunt, Maria Vermeulen.

Is er sprake van een acute noodsituatie, neem dan contact op met de Politie ( 0900 8844 of 112)  en/of Centrum Seksueel Geweld ( 0800 0188)’

Dienstverlening vanuit het meldpunt kan kosteloos aangeboden worden dankzij financiering door de betrokken kerken.

Melding maken?

De coördinator (Maria Vermeulen) van het Meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 op telefoonnnumer: 06 – 10815664. Je kunt ook contact opnemen met de coördinator van het Meldpunt via het contactformulier.

Neem bij acute noodsituatie contact op met de Politie (0900-844 of 122) en/of Centrum Seksueel Geweld 0800-0188.

    © 2024 Meldpunt Reformatorische Kerken. Made by Helemaal de bom.