Kerkelijke sfeer


Kerkelijk werker

Ambtsdrager en/of kerkelijk vrijwilliger:
Bent u als ambtsdrager, jeugdleider, vrijwilliger, of anderszins betrokken bij een kerkelijke gemeente en heeft u signalen van zorg over een gezin of een kerkelijke relatie? U kunt zich wenden tot het meldpunt SMRK voor steun en advies. Dat kan desgewenst anoniem.

Aangeklaagd:
Bent u aangeklaagd vanwege seksueel misbruik binnen een pastorale relatie, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u adviseren en begeleiden in een eventueel kerkrechtelijk proces. Ook kunnen wij u verwijzen naar specialistische hulpverlening.

Advies en steun:
Wanneer er binnen uw gemeente een concrete situatie van seksueel misbruik bekend wordt, heeft dat doorgaans veel impact. Vaak zijn er meerdere gezinnen en families uit de gemeente bij betrokken. Het is bekend dat seksueel misbruik een zogenoemde splitsende werking heeft binnen relaties. Vanuit pastoraat hebben alle betrokkenen recht op steun en begeleiding. Dit kan spanning en dilemma’s opleveren, ook binnen een kerkenraad. Het is belangrijk dat u zich daarin laat adviseren. Bent u als ambtsdrager en/of kerkelijk vrijwilliger betrokken bij een situatie van seksueel misbruik binnen uw gemeente dan kunt u ons bellen voor steun, informatie en advies. Wij kunnen adviseren met betrekking tot zaken die van belang zijn in het proces van begeleiding van slachtoffers en (mogelijke) plegers van seksueel misbruik. Daarnaast geven wij ook inhoudelijke informatie en adviezen over psychologische processen rondom seksueel misbruik. Wij raden omstanders van seksueel misbruik dringend aan om niet uitsluitend ‘intuïtief’ te werk te gaan, maar inhoudelijk kennis te verkrijgen over processen en patronen rondom seksueel misbruik. Kennis van zaken kan veel misverstand en daarmee misstanden, voorkomen, zowel voor slachtoffers als plegers

Bereikbaarheid:
Het meldpunt is tijdens werkdagen tussen 9.00u en 17.00u bereikbaar. Telefoonnummer: coördinator Maria Vermeulen: 06-10815664 Het meldpunt is per mail te bereiken via: info@meldpuntrefkerken.nl. Deze mail komt terecht bij de coördinator van het meldpunt, Maria Vermeulen. Is er sprake van een acute noodsituatie, neem dan contact op met de Politie ( 0900 8844 of 112)  en/of Centrum Seksueel Geweld ( 0800 0188)’ Dienstverlening vanuit het meldpunt kan kosteloos aangeboden worden dankzij financiering door de betrokken kerken.

© 2024 Meldpunt Reformatorische Kerken. Made by Helemaal de bom.