Meldpunt


Over het meldpunt

Het SMRK is op 02-01-2021 opgericht op initiatief van  de gereformeerde gemeenten, gereformeerde gemeenten in Nederland en de oud gereformeerde gemeenten.

Bestuur:

Het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van de drie aangesloten kerken. Deze afgevaardigden zijn gekozen op grond van hun persoonlijke expertise. Bij de samenstelling van het bestuur wordt rekening gehouden met het belang van aanwezigheid van medische, juridische, bestuurlijke, psychologische en kerkrechtelijke kennis binnen het bestuur. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en faciliteert het Meldpunt. Bestuursledenzijn inhoudelijk niet betrokken bij de meldingen.

Bestuursleden:
Dhr. A. Hak, voorzitter (expertise: kerkorde en kerkelijke structuren)
Mw. N. van Dijke, bestuurslid ( expertise: huiselijk geweld)
Dhr. M. van Driel, bestuurslid ( expertise: fiscaal juridisch)
Dhr. A. Klaassen, secretaris ( expertise: kerkrecht)
Dhr. M. Nouwen, bestuurslid ( expertise: medisch)
Dhr. N. van Stam, penningmeester ( expertise: bestuurlijk )
Vacature

Dagelijkse uitvoering:

Dagelijks zijn de coördinator en vier professionele vertrouwenspersonen beschikbaar voor meldingen en advies. Deze vier mensen hebben kennis en ervaring  op het gebied van  hulpverlening bij seksuele onveiligheid. Deze professionals zijn werkzaam binnen KOC Diensten, stichting De Schuilplaats, stichting De Vluchtheuvel en Salouz.

Klachten:

Wanneer u niet tevreden bent over het handelen van één of meerdere personen vanuit het meldpunt SMRK, bespreekt u dat zo mogelijk eerst met de betrokken perso(o)n(en) zelf. Is dat onvoldoende naar tevredenheid kunt u zich wenden tot de voorzitter van het bestuur, dhr. A. Hak. U kunt hem bereiken via het mailadres: secretariaat@meldpuntrefkerken.nl

Lees meer
© 2024 Meldpunt Reformatorische Kerken. Made by Helemaal de bom.