Meldpunt


Over het meldpunt

Het SMRK is op 02-01-2021 opgericht op initiatief van  de gereformeerde gemeenten, gereformeerde gemeenten in Nederland en de oud gereformeerde gemeenten.

Bestuur:

Het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van de drie aangesloten kerken. Deze afgevaardigden zijn gekozen op grond van hun persoonlijke expertise. Bij de samenstelling van het bestuur wordt rekening gehouden met het belang van aanwezigheid van medische, juridische, bestuurlijke, psychologische en kerkrechtelijke kennis binnen het bestuur. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en faciliteert het Meldpunt. Bestuursleden zijn inhoudelijk niet betrokken bij de meldingen.

Bestuursleden:
Dhr. A. Hak, voorzitter (expertise: kerkorde en kerkelijke structuren)
Mw. N. van Dijke, bestuurslid ( expertise: huiselijk geweld)
Dhr. M. van Driel, bestuurslid ( expertise: fiscaal juridisch)
Dhr. A. Klaassen, secretaris ( expertise: kerkrecht)
Dhr. M. Nouwen, bestuurslid ( expertise: medisch)
Dhr. N. van Stam, penningmeester ( expertise: bestuurlijk )
Dhr. B.W. de Leeuw, bestuurslid ( expertise: bestuurlijk )

Dagelijkse uitvoering:
De dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden vinden plaats door een coördinator en professionele vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn naast hun werk voor het meldpunt, ook in dienst van respectievelijk stichting De Vluchtheuvel, stichting Schuilplaats en KOC Diensten.

Maria Vermeulen-Bakker, coördinator
Christine Maljaars,
Joris ten Voorden
Mirjam Naijen
Gerdien Snoeij

Klachten:

Wanneer u niet tevreden bent over het handelen van één of meerdere personen vanuit het meldpunt SMRK, bespreekt u dat zo mogelijk eerst met de betrokken perso(o)n(en) zelf. Is dat onvoldoende naar tevredenheid kunt u een klacht indienen conform onze klachtenprocedure. Deze vindt u hierKlachtenregeling Meldpunt SMRK

Lees meer
© 2024 Meldpunt Reformatorische Kerken. Made by Helemaal de bom.