Preventie


Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Als dat ergens belangrijk is, dan is dat wel op het gebied van seksuele veiligheid. Seksueel misbruik heeft ernstige impact op betrokkenen. Herstel is een lang en doorgaans pijnlijk proces. Daarom is het belangrijk dat er binnen de kerkelijke gemeentes beleid gemaakt wordt dat er op gericht is om seksueel misbruik te voorkomen. Belangrijke stappen die een kerkenraad kan nemen op het gebied van preventie zijn:

  1. Bewustwording; zorg dat het onderwerp ‘veilige gemeente’ onderwerp van gesprek is in de breedte van de gemeente. Binnen afzonderlijke commissies, binnen het jeugdwerk, binnen de kerkenraad, etc. Een breed besef dat seksueel misbruik ook in onze kerken voorkomt, vormt de belangrijkste eerste stap op het gebied van preventie.
  2. Stel een vertrouwenspersoon aan en zorg dat deze vertrouwenspersoon een duidelijk vindbare plek heeft binnen de gemeente
  3. Stel een gedragscode -/omgangscode op. Denk bijvoorbeeld aan omgangsregels over gebruik van sociale media door gezagsdragers binnen de gemeente. Denk aan afspraken over taalgebruik, vertrouwelijkheid in één op één contacten, etc. Zorg er voor dat deze regels niet eenzijdig door bijvoorbeeld de kerkenraad wordt opgelegd, maar dat de regels tot stand komen door onderlinge gesprekken over dit thema te voeren. Op de site een veilige kerk is hier meer over te vinden. Hier kunt u ook voorbeelden vinden van een gedragscode: Stappenplan download – Veilige kerk
  4. Werven en selecteren van vrijwilligers. Maak als kerkenraad een keuze voor het al dan niet aanvragen van een VOG voor vrijwilligers. Zorg daarnaast dat het onderwerp seksuele veiligheid met vaste regelmaat besproken wordt. Werk aan een goede aanspreekcultuur. Zorg er voor dat er bij signalen van (dreigende) onveiligheid direct met betrokkenen gesproken wordt.
  5. Maak melden mogelijk. Zorg dat belangrijke telefoonnummers goed zichtbaar en vindbaar zijn voor gemeenteleden. Denk aan telefoonnummers van plaatselijke vertrouwenspersonen en aan telefoonnummer van het meldpunt SMRK. Moedig mensen aan om, ook bij vage signalen, steun en advies te vragen. De aangesloten kerken hebben een ‘Protocol seksueel misbruik in pastorale en kerkelijke relaties’. Dit voorziet in de stappen die gezet moeten worden bij seksueel misbruik door kerkelijke gezagsdragers. Volg dit protocol in voorkomende gevallen.

Zorg daarnaast dat er bekendheid is over de klachtenprocedure binnen uw eigen kerkverbnd.

  1. Informeer alle betrokkenen over het beleid rond een veilige gemeente. Het is van groot belang dat dit beleid door de hele gemeente wordt onderschreven.

FLYER Het meldpunt SMKR stelt een flyer beschikbaar om  bij te dragen aan preventie en vroegtijdige signalering van seksueel misbruik binnen de gemeente. Een digitale versie vindt u flyer SMRK jan. 2024. Een papieren versie kunt u  om te verspreiden binnen de gemeente en/of op centrale plekken binnen de kerk een neer te leggen, kunt u kosteloos bestellen via info@meldpuntrefkerken.nl

© 2024 Meldpunt Reformatorische Kerken. Made by Helemaal de bom.