Vertrouwenspersonen


Vertrouwenspersonen

Steeds meer kerkelijke gemeenten kiezen ervoor om binnen de gemeente één of twee plaatselijke vertrouwenspersonen aan te stellen. Deze vertrouwenspersonen fungeren als eerste opvang voor de gemeenteleden die te maken hebben met (mogelijk) seksueel misbruik. Daarnaast kunnen vertrouwenspersonen een belangrijke bijdrage leveren aan het maken van beleid rondom een veilige gemeente. Deze vertrouwenspersonen worden aangesteld door de kerkenraad maar fungeren wel zelfstandig naast de kerkenraad. Belangrijkste voorwaarde voor het goed kunnen functioneren van vertrouwenspersonen is de garantie van vertrouwelijkheid. Hiervoor is het nodig dat de vertrouwenspersonen mandaat krijgen van de kerkenraad voor zelfstandig optreden binnen de functie van vertrouwenspersoon. Het is goed om dit zorgvuldig vast te leggen in een overeenkomst, waarin taken en verantwoordelijkheid omschreven zijn. Hier vindt u een voorbeeld overeenkomst kerkenraad en vertrouwenspersoon (2) en een voorbeeld gedragscode GG

Training en toerusting van vertrouwenspersonen:
Vanuit het meldpunt organiseren we vanaf 2023 regelmatig trainingen voor plaatselijke vertrouwenspersonen. Deze training vraagt een investering van 5 dagdelen training en enkele uren voor huiswerkopdrachten. Globale inhoud van de training:

Dagdeel 1: Taakafbakening in de rol als vertrouwenspersoon – organiseren van steun – persoonlijke grenzen en valkuilen

Dagdeel 2: Kennis over patronen en processen rond seksueel misbruik

Dagdeel 3: Gespreksvaardigheden

Dagdeel 4: Vertrouwenspersoon bij situaties van onveilige relaties binnen gezin en/of tussen gemeenteleden

Dagdeel 5: Preventie en voorlichting in je eigen kerkelijke gemeente / gesprek met een ervaringsdeskundige

Kosten voor deze training bedragen € 350,00 per deelnemer. Doorgaans worden deze kosten vergoed door de kerkelijke gemeente PLANNING:

Regio Ede: 

Dinsdag 23-04-2024 van 9.30u tot 12.00u (onderdeel 1)

Dinsdag 07-05-2024 van 9.30u tot 12.00u ( onderdeel 2)

Dinsdag 21-05-2024 van 9.30u tot 15.00u ( onderdeel 3 en 4)

Dinsdag 04-06-2024 van 9.30u tot 12.00u ( onderdeel 5)

Trainer regio Ede: Joris ten Voorde

Regio Dordrecht

Dinsdag 03 september 2024 van 9.30u tot 12.00u(Onderdeel 1)
Dinsdag 17 september 2024 van 9.30u tot 12.00u ( Onderdeel 2)
Dinsdag 01 oktober maart 2024 van 9.30u tot 15.00u ( Onderdeel 3 en 4 )
Dinsdag 15 oktober 2024 van 9.30u tot 12.00u  (Onderdeel 5)

Trainer regio Dordrecht: Maria Vermeulen

Regio Dordrecht

Dinsdagavond 7 mei van 19.30u tot 22.00u ( onderdeel 1)
Dinsdagavond 21 mei van 19.30u tot 22.00u ( onderdeel 2)
Dinsdagavond 4 juni van 19.30u tot 22.00u ( onderdeel 3)
Dinsdagavond 18 juni van 19.30u tot 22.00u ( onderdeel 4)
Dinsdagavond 2 juli van 19.30u tot 22.00u ( onderdeel 5)

Trainer regio Dordrecht : Gerdien Snoeij

Regio Goes
Vrijdag 17 mei van 9.30u tot 12.00u
Donderdag 23 mei van 9.30u tot 12.00uu
Donderdag 06 juni van 9.30u tot 12.000u
Donderdag 20 juni van 9.30u tot 12.00u
Vrijdag 05 juli van 9.30u tot 12.00u

Trainer regio Goes: Christine Maljaars

U kunt zich aanmelden voor één van de bovengenoemde trainingen door uw gegevens hier  in te vullen.

© 2024 Meldpunt Reformatorische Kerken. Made by Helemaal de bom.